Účast na veletrzích v rámci projektu Marketing

Červen 2019 – CIMO-TECO, Švýcarsko, Ženeva

Říjen 2019 – TUBE Southeast Asia 2019, Thajsko, Bangkok

Podzim 2019 – ASNT fall conference, USA

Podzim 2019 – Gulf non destructive testing Expo Dubai, SAE

Tato účast je podpořena v rámci projektu Podpora Marketingu ve společnosti STARMANS electronics, s.r.o., č. projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013301,

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

 

These participations are supported within the framework of the EU Project:

Marketing Support at STARMANS electronics, s.r.o.,

Project No CZ.01.2.111 / 0.0 / 0.0 / 18_167 / 0013301,

Operational Program Enterprise and Innovations for Competitiveness