Výzkum

nanotechnology

Společnost STARMANS Electronics Ltd. je hlavním výzkumným pracovníkem a spoluřešitelem různých vědeckých a výzkumných projektů zaměřených na vývoj unikátních systémů a technologií.

Výzkumné projekty ve spolupráci s českými a zahraničními výzkumnými institucemi, a tím pomáhají akademické sféře uplatnit výsledky základního a experimentálního výzkumu v praxi. Zatím spolupracujeme a spolupracujeme s těmito vědeckými institucemi a univerzitami:

Česká technická univerzita
Akademie věd
Technická univerzita v Liberci
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Pise

Téměř všechny vyvinuté komponenty, technologie a systémy se používají pro nasazení v průmyslových aplikacích. Zatím jsme vedli a podíleli jsme se na řešení těchto výzkumných projektů:
2006: 6RP EU 505657-1 MINUET Ultrasonic Miniaturized, Engineered-Structure = výzkum a vývoj vícevrstvých ultrazvukových sond využívajících nové materiály

2006 – 2011: 2A-1TP1 / 092 – Příprava piezoelektrických vrstev nanoforms research = výzkum nových nanomateriálů používaných pro návrh piezoelektrických snímačů použitelných při vysokých teplotách

2007 – 2010: FT-TA4 / 126 – Vyšetřování polovodičových nanotrubiček pro realizaci komponent studenoemisních = zkoumání nanomateriálů pro konstrukci nových typů zařízení s účinkem studených emisí

2007 – 2011: 2A-2TP1 / 147 – Výzkum polovodičových nanotrubiček pro realizaci fotoelektrických zařízení = hledání nanotrubiček obsahujících nanomateriály pro konstrukci fotoelektrických zařízení

STARMANS electronics, Ltd. = projekt byl zaměřen na založení nového výzkumného centra pro výzkum a vývoj nových ultrazvukových sond pro speciální aplikace

2012 – 2015: TA02010733 – Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol = hledání nového sofistikovaného systému pomocí metody magnetických částic pro automatické skenování a zkoušky železničních kol