Projekty TAČR

VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE oznámeno v roce 2011, program Alfa - 2. CALL

Technologická agentura České republiky

INTELIGENTNÍ PRŮMYSLOVÝ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ ZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH KOL

Název projektu INTELIGENTNÍ PRŮMYSLOVÝ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ ZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH KOL
Identifikační kód projektu

TA02010733

Období projektu

leden 2012 - prosinec 2015

Hlavní příjemce

STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Další příjemce

ČVUT - Fakulta elektrotechnická

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout sofistikovaný systém pro nedestruktivní zkoušení železničních kol pomocí metody magnetických částic.

ČTVRTÁ VEŘEJNÁ ZADÁNÍ VE VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍM ROZVOJI K DONAČENÍ V ROKU 2014 PRO PROGRAM PODPORUJÍCÍ APLIKOVANÝ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ ROZVOJ, PROGRAM ALPHA

Technologická agentura České republiky

Časná ultrazvuková detekce rakoviny prsu

Název projektu Časná ultrazvuková detekce rakoviny prsu
Identifikační kód projektu

TA04011392

Období projektu

1.7.2014 - 31.12.2017

Hlavní příjemce

STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Další příjemce

Medico spol. s.r.o., Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 1143, Praha 4

Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout nové ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ), které umožní včasné odhalení rakoviny prsu a sníží potřebu ionizujícího záření během vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody skutečného ultrazvukového diagnostického přístroje při diagnostice rakoviny prsu, která brání jeho použití. Nově vyvinutá ultrazvuková sonda umožňuje lepší detekci charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Dalším cílem je vytvořit certifikované metody sonografického vyšetření prsu, které se používají v klinické praxi.

Technologická agentura České republiky

AUTOMATICKÉ HODNOCENÍ VIDEOKOMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ PRO PRVNÍ DIAGNOSTIKU A PREVENCI VOCÁLNÍCH FOLDOVÝCH TUMORŮ

Název projektu AUTOMATICKÉ HODNOCENÍ VIDEOKOMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ PRO PRVNÍ DIAGNOSTIKU A PREVENCI VOCÁLNÍCH FOLDOVÝCH TUMORŮ
Identifikační kód projektu

TA04010877

Období projektu

1.7.2014 - 31.12.2017

Hlavní příjemce

Medico spol. s.r.o., Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4

Další příjemce

STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout sofistikovaný software pro videokymografii (VKG), který umožní automatické vyhodnocování lékařských videokymografických záznamů vibračních vokálních záhybů a dospět k správné lékařské diagnostice. Dalším cílem je vyvinout certifikovanou metodu hodnocení VKG, která bude použita v klinické praxi.