Projekty CZECHINVEST

Rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti STARMANS electronics

Agentura pro podporu podnikání a investic
Název projektu Expansion of research and development center of STARMANS Eectronics ltd.
Jméno projektu

POTENCIÁL - výzva III.

Identifikační kód projektu

4.2 PT03/1023

datum projektu

1.9.2012 - 31.12.2014

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumného a vývojového centra STARMANS electronics ltd. do nového technologického centra. V rámci stávajících center výzkumu a vývoje jsou vyvíjeny materiály založené na nanostrukturách a navržených hardwarových součástech, PCB a ověřují fyzické parametry vyvinutých konstrukcí. Hlavním cílem je vývoj nové generace ultrazvukových sond typu "Phased Array", včetně ultrazvukových přístrojů, které generují odpovídající ultrazvukové signály.

Zvýšení konkurenceschopnosti, inovace produktů, výrobní proces a vnitřní komunikace

Agentura pro podporu podnikání a investic
Název projektu Zvýšení konkurenceschopnosti, inovace produktů, výrobní proces a vnitřní komunikace
Jméno projektu

Inovace - Výzva IV. - II. prodloužení

Identifikační kód projektu

4.1 IN04/1759

datum projektu

1.1.2013 - 1.5.2015

Popis projektu

Projekt je zaměřen na inovační a výrobní proces nových a inovativních produktů. Je to inovace ultrazvukových systémů DIO1000 a DIO2000. Součástí inovačního procesu jsou dobře vybavené laboratoře, kde budou ověřeny základní a pokročilé parametry inovativních produktů

Projekt podpořený v Operačním programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost", řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci výzvy Marketing III,

Agentura pro podporu podnikání a investic
Název projektu "Marketing ve společnosti STARMANS electronics, s.r.o."
Číslo projektu

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013301

Období projektu

2018 - 2020

Příjemce

STARMANS electronics, s.r.o.

Projekty CZECHINVEST, www.czechinvest.org, www.mpo.cz

MPO TRIO III

Agentura pro podporu podnikání a investic
Název projektu Terapeutický ultrazvuk zcela nových parametrů
Číslo projektu

FV30393

Hlavní příjemce

STARMANS electronics, s.r.o.

Další příjemci

ČVUT - Fakulta biomedicinského inženýrství
Elektrotechnický zkušební ústav

www.mpo.cz