magnetic-particle-testing-inspection-system

Železniční kola

Polovodičové zařízení pro testování magnetických částic STARMANS DIO 5000 je navrženo pro detekci povrchových vad na kolech vlaků.

Overview

Polovodičové zařízení pro testování magnetických částic STARMANS DIO 5000 je navrženo pro detekci povrchových vad na kolech vlaků. Vysoce spolehlivý systém založený na algoritmech zpracování obrazu, který poskytuje upozornění na povrchové vady, které zabraňují možným nehodám v budoucnu. Systém je založen na magnetické kontrole, kde je kolo vlaku vloženo do magnetického pole a praskliny způsobují magnetické pole. Touto technikou jsou trhliny viditelné a lze je snadno zaznamenávat pomocí digitálního fotoaparátu s vysokou rychlostí, vyvinutého firmou STARMANS. Ve vývojové fázi bylo magnetické pole vynecháno, aby se zjistila optimální poloha kola vlaku v magnetickém poli pro nejlepší viditelnost závady.