TOFD sondy

TOFD  Ultrazvukové sondy jsou vysoce tlumené sondy s vynikajícím rozlišením v aplikaci TOFD (Time of Flight Diffraction Technique). Sondy TOFD se používají s klíny, které v oceli vytvářejí lomené longitudinální vlny.