Telemetrie

Telemetrické stanice DIO 3000 jsou přístroje používané pro sběr dat a sledování měřených hodnot. Přístroj má integrované grafické uživatelské rozhraní, které nabízí sledování časových záznamů všech hodnot připojených senzorů. Telematická stanice je schopna odesílat zprávy v případě varování nebo chyb.