Imersní sondy

Imersní sondy jsou jednoměničové sondy s podélnou vlnou a používají se pro testování, kde je kontrolovaný materiál ponořen do vody. Imersní sondy mohou být buď nezaostřené nebo zaostřené. Hlavními aplikacemi imersních sond jsou vysokorychlostní automatické skenování desek, trubek, trubek, měření tloušťky a rychlosti.