Inspekční systémy Phased Array

 Inspekční systém Phased Array se běžně používá k detekci a vizualizaci podpovrchových nedostatků v materiálech. Sondy s fázovým polem Phased Array se vyrábějí v různých tvarech a velikostech a mají obvykle 8 až 128 prvků. Nejobvyklejšími Phased Array sondami jsou sondy s lineárními svazkem, které vyhovují mnoha průmyslovým aplikacím. Pro speciální aplikace se používají maticové, konkávní, prstencové a další Phased Array sondy. Signály přijaté z Phased Array sond se používají k vizualizaci objemu materiálu a ke snadné lokalizaci podpovrchových vad. Jednou z mnoha aplikací je testování železničních kolejí.