Infračervené zkoušení

Infračervená termografie je technika vytváření živého tepelného obrazu objektu na základě infračerveného záření z něj přijatého (emitovaného jakýmkoli objektem). Přítomnost defektu snižuje rychlost difúze, takže při pozorování povrchové teploty se defekty objevují jako oblasti různých teplot vzhledem k okolním oblastem. Termografické zkoušení se běžně používá pro kontrolu pájených spojů na povrchu.