Aplikace EMAT

EMATelektromagnetický akustický snímač – oblasti použití

Testování ocelových tyčí
Testování trubek a potrubí
Testování tlakových nádob
Test hledání
Testy na oběžné dráze
Zkoušení nekovových výrobků
Měřící modul pružnosti
Měření tloušťky při vysokých teplotách

Výhody EMAT

Pracuje bez kontaktu nebo kapaliny
Může pracovat při vysokých teplotách
Umožňuje generování několika typů vln:

SH (horizontálně polarizovaný střih)
LH (podélně horizontálně polarizovaný)
Rayleighovy vlny
Lamb  vlny
SH deskové vlny

 Nevýhody EMAT

Pracuje pouze ve vodivém prostředí a v feromagnetických materiálech
Velmi slabý signál – nízká SNR
Velká síla, která přitahuje snímač s permanentním magnetem k materiálu

Typy amerických vln generovaných společností EMAT

Smyková vlna

 

Horizontally polarized shear wave

Horizontálně polarizovaná řezná vlna

Spiral coil of EMAT generates radially polarized shear wave, which propagates perpendicularly to the surface

Spirála EMAT generuje radiálně polarizovanou smykovou vlnu, která se šíří kolmo k povrchu

Configuration of EMAT for plane polarized shear wave, which propagates perpendicularly to the surface

Konfigurace EMAT pro polarizovanou rovnou řeznou vlnu, která se šíří kolmo k povrchu

Podélná vlna

Magnetic field oriented parallel to the surface for generation of longitudinally polarized wave, which propagates perpendicularly to the surface

Magnetické pole orientované rovnoběžně s povrchem pro generování podélně polarizovaných vln, které se množí kolmo k povrchu

Rayleigh a Lamb vlny

Meander coil in this configuration enables generation of longitudinal, shear, Rayleigh, Lamb wave, plate wave, which propagates under an angle

Serpentinový serpentin v této konfiguraci umožňuje vytváření vln vln podélných, smykových, Rayleighových, Lambových vln, které se šíří pod úhlem

Periodic magnetic field enables generation of planar or angled horizontally polarized shear wave or plate wave

Periodické magnetické pole umožňuje vytváření rovinných nebo nakloněných vodorovně polarizovaných řezných vln nebo deskových vln

   Software DIO 2000

     Je určen k ovládání ultrazvukových jednotek, databázových a zobrazovacích signálů
Individuální aktivace a deaktivace jednotlivých kanálů
Skenování ultrazvukových signálů pro každý kanál lze zobrazit v jednom nebo více oknech a ve skupinách
Grafická vizualizace procesu naměřených hodnot v závislosti na čase nebo prostorových souřadnicích
Proces naměřených a vypočtených hodnot
B-skenování a jejich kombinace, kombinované vícekanálové hodnoty, statistiky, minimální hodnoty, maximální hodnoty apod.
Výstupy pro automatické vytáčení
Maximální možný počet kanálů až do 64

 EMAT – Parametry pro měření tloušťky

Mrtvý pás: 15 mikro s
Rozsah měření: 0,8 mm – 150 mm
Vzdálenost sondy pro materiál: 1 až 2 mm!
Tloušťka ochranné vrstvy: 0,5 mm
Materiál ochranné vrstvy: korundová deska
Typ sondy: smyková vlna
Frekvence sondy: 2-7 MHz

 • Sondy EMAT
 • emat-ultrasonic-testing-07
 • emat-ultrasonic-testing-08
 • Výsledky měření
 • emat-ultrasonic-testing-09 emat-ultrasonic-testing-10 emat-ultrasonic-testing-11Způsoby zpracování signálu OFF-LINE
  Export dat je k dispozici s různým rozšířením parametrů měření, až po vzorky světla bez vzorků / vzorků
  Uložená data jsou indexována podle pořadí nebo soubory jsou označeny časovou značkou pro distribuci identifikátorů
  Export měřených dat je k dispozici v následujících formátech: Databáze PARADOX pro programování v DELPHI, exportu EXCEL, exportu souboru ASCII, exportu binárních souborů, ASCII souboru ve sloupcích pro MATLAB
  Výsledky vývoje
  Navrhování sond EMAT – optimalizací impedance cívky jsme dosáhli velmi dobrého signálu, a to i u vstupních kabelů o délce až 5 m.
  Testy trvanlivosti sondy v reálném provozu – Trvanlivost sondy je určena především mechanickou destrukcí různých artefaktů v materiálu, který je předmětem měření
  Vývoj zesilovačů EMAT – Zesilovače s napájecími zdroji z vnějších zdrojů jsou z hlediska odolnosti proti šumu nedostatečné. Vyvinuli jsme zesilovače, které jsou dynamicky napájeny signálovým kabelem.
 • http://cs.starmans.net/wp-content/uploads/starmans-electronics-EMAT-003m.jpg

  http://cs.starmans.net/wp-content/uploads/starmans-electronics-EMAT-003m.jpg

 • DIO 1000 PA with EMAT

  DIO 1000 PA a  EMAT

Přidat do součásti Anti-Banner